Για να επιλέξετε τη Ziakas Family

Για να επιλέξετε τη Ziakas Family

Επιλεγμένα προιόντα εξαιρετικής ποιότητας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ZIAKAS FAMILY;

  • Γιατί προσφέρει τις υπηρεσίες εντελώς δωρεάν
  • Γιατί διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση και ορθολογιστική αξιοποίηση παραπροϊόντων και προσφέρει πιστοποιητικό ορθής διαχείρισης αποβλήτων
  • Γιατί διασφαλίζει 100% ότι τα συλλεγμένα απόβλητα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παραγωγή ενέργειας
  • Γιατί διαθέτει ειδική άδεια συλλογής και διάθεσης αποβλήτων
  • Γιατί σας προμηθεύει με ειδικά δοχεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων λιπών και ελαίων
ziakas-family